Sebereflexe jako prevence syndromu vyhoření

Cílem semináře je zlepšení schopností sebehodnocení, posílení sebedůvěry a jistoty v naplňování svých potřeb. Témata semináře otevírají možnosti duševní hygieny a "sebeošetření", ujasnění si svých silných stránek a náhledu na své způsoby chování.

Sebereflexe jako prevence syndromu vyhoření
PÉČE O ZAMĚSTNANCEOSTATNÍ
 
čas
24
PSS SP VP 
 
 
 
 

Za pomoci kreativních technik a skupinové práce se účastník bude zabývat tématem svých osobních priorit a jakým způsobem reagovat v náročných životních situacích. Účastník bude seznámen s tím, jak vzniká stres, syndrom vyhoření a praktickým nácvikem, jak mu předcházet.

Stručný obsah kurzu:

Já a moje cesta k sociálním službám

Můj ostrov v sociální službě

Syndrom vyhoření

Práce s krizí

Těžké životní situace

Kde brát energii

Sebereflexe – skupinová i individuální práce