Sebereflexe jako prevence syndromu vyhoření

Cílem semináře je zlepšení schopností sebehodnocení, posílení sebedůvěry a jistoty v naplňování svých potřeb.

Sebereflexe jako prevence syndromu vyhoření
PÉČE O ZAMĚSTNANCE
 
čas
24
PSS SP VP 
 
 
 
 

Cílem semináře je zlepšení schopností sebehodnocení, posílení sebedůvěry a jistoty v naplňování svých potřeb. Témata semináře otevírají možnosti duševní hygieny a "sebeošetření", ujasnění si svých silných stránek a náhledu na své způsoby chování. Za pomoci kreativních technik a skupinové práce se účastník bude zabývat tématem svých osobních priorit a jakým způsobem reagovat v náročných životních situacích. Účastník bude seznámen s tím, jak vzniká stres, syndrom vyhoření a praktickým nácvikem, jak mu předcházet.

 

Obsah:

Sebereflexivní práce

Můj ostrov v sociální službě

Syndrom vyhoření; Práce s krizí

Těžké životní situace; Kde brát energii

Syndrom vyhoření - prevence