Problematika zadlužení - exekuce, insolvence

Sociální pracovníci se velmi často setkávají s klienty, kteří se dostali do problematické situace z důvodu neschopnosti platit své závazky. Účastníci se seznámí s pojmy, které se váží na exekuci prováděnou soudním exekutorem.

Problematika zadlužení - exekuce, insolvence
LIDÉ BEZ DOMOVADĚTI A RODINY
 
čas
8 hod.
PSS SP VP 
 
10.
září
 
 
 
 
 

Zorientují se v základních pojmech exekučního řízení. Seznámí se s oprávněním soudního exekutora i jeho zaměstnanců, zjistí, jaký je rozdíl mezi soudním vykonavatelem a soudním exekutorem. Bude umět poradit klientovi, jak se bránit proti neoprávněným zásahům do svých práv. Účastníci budou vědět, že fyzické i právnické osoby mají možnost řešit své závazky v rámci insolvenčního řízení. Sociální pracovník bude znát základní právní normu - insolvenční zákon a bude umět vysvětlit způsoby řešení úpadku. Bude schopni vyhledat informace o dlužnících a bude umět podat přihlášku do insolventního řízení i spočítat, zda je pro klienta reálné, aby své dluhy uhradil v rámci oddlužení.

 

Obsah:

Exekuční řízení – soud

Exekuce dle exekučního řádu

Výkon rozhodnutí soudem

Insolvenční řízení

Úpadek a jeho řešení