Přiměřená sebeobrana při poskytování sociálních služeb

Kurz je vytvořen tak, aby spojoval tři oblasti v jeden celek – teoretické východisko daného problému, zkušenosti z praxe jednotlivých frekventantů a praktický nácvik dovedností.

Přiměřená sebeobrana při poskytování sociálních služeb
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEMDĚTI A RODINY
 
čas
16 hod.
PSS SP 
 
26.
dubna
VOLNÁ
MÍSTA
(3)
 
 
 
 
 

V úvodní části se kurz zaměřuje na práci s pojmy jako problémové chování, jeho projevy a příčiny se zaměření na specifika prostředí sociálních služeb, tuto oblast dále propojuje s vlastními zkušenostmi frekventantů tak, aby získali náhled na rizikové situace, ve kterých se ocitají společně s klientem sociálních služeb vždy v daném kontextu. K tomu se v kurzu přidávají možné strategie řešení vedoucí nejen k deeskalaci napětí u klienta, ale i k prevenci rizikového chování. Kostrou kurzu je pak nácvik praktických dovedností přiměřené sebeobrany v podobě úchopů, a to rozdělených podle typu situace, ve které se zaměstnanec společně s klientem sociálních služeb ocitá. Tyto úchopy vycházejí z publikace MPSV "Práce s klientem s rizikem v chování" a zároveň reflektují dosavadní zkušenosti v jejich používání zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb. Filozofií kurzu je však těmto situacím předcházet, a když už nastanou, tak je šetrně řešit.

 

Stručný obsah kurzu:

De-eskalace napětí, prevence agresivního a problémového jednání

Pravidla přiměřené sebeobrany

Nácvik přiměřené sebeobrany – 90% časové dotace