Právní odpovědnost při poskytování sociálních služeb

Poskytování sociálních služeb s sebou nese řadu otázek kolem odpovědnosti poskytovatelů, jejich zaměstnanců i samotných uživatelů při obtížných nebo rizikových situacích.

Právní odpovědnost při poskytování sociálních služeb
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEMDĚTI A RODINY
 
čas
8 hod.
PSS SP 
 
 
 
 

sociálně právních problémů především v zařízeních poskytujících služby sociální péče.

Na kurzu mohou účastníci získat přehled o právní úpravě týkající se vzájemných práv a povinností poskytovatele a uživatele sociálních služeb, ochrany práv uživatele a otázek odpovědnosti.

Kurz pomůže účastníkům lépe se zorientovat v pojmu „odpovědnost“, společně se budeme podrobněji věnovat pojmu odpovědnosti, kde si vyjasníme její zaměření a druhy. V rámci kurzu si účastníci budou mít možnost na modelových příkladech procvičit situace, přístupy i řešení situací, bude možné také označit konkrétní rizikové oblasti.

Formou práce s konkrétními příklady a dalších praktických cvičení si účastníci procvičí své dovednosti a budou mít možnost uplatnit své poznatky. Obdrží konkrétní materiály k tématu, budou diskutovat a mít možnost řešit své konkrétní případy.

 

Stručný obsah kurzu:

Právní odpovědnost jako právní institut

Prvky odpovědnosti

Předpoklady vzniku právní odpovědnosti

Odpovědnostní vztahy