Práce se závislostmi v praxi sociálních služeb

Účastníci kurzu si zopakují základní informace o drogách a závislostech. Důraz bude položen na rizika a účinky drog. Prostřednictvím kazuistik získají účastníci vhled, aby byli schopni empatického vcítění pro druhou stranu – klienta, a zároveň se naučí získat potřebný odstup a schopnost vystoupit ze své role.

Práce se závislostmi v praxi sociálních služeb
LIDÉ BEZ DOMOVA
 
čas
8 hod.
PSS SP VP 
 
 
 
 

Díky tomu je možné navázat kvalitní rozhovor a dlouhodobou komunikaci, ve které se bude pracovat s motivacemi i cíli klienta i pracovníka. V jedné z částí se kurz zaměří na pracovníky, kteří pracují s dětmi a mládeží. Pracovníci se seznámení s několika základními principy práce a komunikace, díky kterým budou moci poskytnout oporu a pomoc dětem, které se s problematikou závislostí v jakékoli podobě ve svém životě setkávají. Kurz je postaven na osobní zkušenosti práce v terapeutické skupině a na nácviku jednotlivých komunikačních situací.

 

Obsah:

Teorie

Droga a její účinek

Zkušenost z praxe

Osobnost pracovníka

Kazuistiky

Rozhovor s klientem

Motivovaný a nemotivovaný klient

Cíle