Péče o klienty s demencí

Vzdělávací program poskytne účastníkům uceleně základní znalosti o syndromu demence: příznaky a projevy onemocnění, možnosti nefarmakologického ovlivnění nemoci.

Péče o klienty s demencí
LIDÉ VE STÁŘÍ
 
čas
8 hod.
PSS SP 
 
 
 
 

Účastníci budou znát a na příkladech umět prezentovat specifika práce s osobami s demencí ve vztahu k jednotlivým stádiím nemoci v podmínkách domácí a institucionální péče. Na příkladech dobré praxe si ukážeme, jak lze modifikovat uspořádání denních aktivit u jednotlivých klientů. Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, studenty, dobrovolníky a všechny osoby, které pečují o člověka se syndromem demence.

 

Stručný obsah kurzu:

Výskyt, příznaky a projevy demencí.

Alzheimerova demence.

Poruchy chování spojené s demencí.

Možnosti nefarmakologického přístupu.

Využití různých technik při práci s klienty v závislosti na hloubce demence.