Motivace klienta ke změně

Kurz uvádí frekventanty do základů teorie a praxe tzv. Motivačních rozhovorů, jako svébytného poradenského a terapeutického systému práce s klientem. Účastníci se naučí především rozumět principům procesu změny a důvodům k ní.

Motivace klienta ke změně
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEMDĚTI A RODINY
 
čas
16 hod.
PSS SP 
 
26.
května
Motivace klienta ke změně
Otrokovice
Kurz plně obsazen
 
 
30.
září
Motivace klienta ke změně
Litoměřice
Kurz plně obsazen
 
 
 
 
 

Pracovníci budou seznámeni se základní teorií o procesu změny u tak zvaně nemotivovaných klientů. Získají návodný postup jak vnímat a rozumět specifickým potřebám klientů, jak rozlišovat mezi vnitřní a vnější motivací klienta

a orientovat se ve smyslu a poslání konkrétní služby, kterou nabízí a znát z toho vyplývající hranice pracovníka v přebírání kontroly a nabízení pomoci. V rámci kurzu bude provedeno několik cvičení, které pomohou pracovníkům ilustrovat teoreticky přednesené techniky, jak vést rozhovor, rozumět jeho základním fázím, zvláště pak zvýšit svou jistotu v dojednávání, které je podmínkou pro nalezení cíle práce s uživatelem. Na závěr kurzu budou na základě vlastních klientských kazuistik demonstrovány možnosti a limity práce s klienty, kteří změnu nechtějí, nebo se jim nedaří uskutečnit.

Stručný obsah kurzu:

Teorie potřeb

Teorie motivace a techniky motivačních rozhovorů

Nácvik dovedností pro zvládnutí technik vedení motivačního rozhovoru

Nácvik vedení rozhovoru s klientem