Misijní seminář

Seminář je určen všem pracovníkům NADĚJE.

Misijní seminář
PÉČE O ZAMĚSTNANCEOSTATNÍ
 
čas
8
 
21.
října
Misijní seminář
Litomyšl
Kurz plně obsazen
 
 
 
 
 

Seminář je realizován jednou ročně na podzim. Zváni jsou všichni pracovníci NADĚJE. Každý rok je voleno téma semináře blízké sociální práci, etice, náboženství či filosofii. Přednášky mohou přispět k sebereflexi pracovního i osobního života a k povzbuzení do další práce. 

Seminář je příležitostí k setkání lidí s různou životní i pracovní zkušeností, ke sdílení a odpočinku.