Komunikace s psychicky nemocnými klienty

Absolvent kurzu zvýší své dovednosti v oblasti vnímání a porozumění specifickým potřebám klientů, zvládne základy respektu ke klientovi, naučí se, jak komunikovat a pracovat s psychicky nemocnými klienty, získá základní znalosti o komunikaci s duševně nemocnými v podmínkách sociálních služeb.

Komunikace s psychicky nemocnými klienty
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEMDĚTI A RODINY
 
čas
8 hod.
PSS SP 
 
 
 
 

Stručný obsah kurzu:

Aktivní naslouchání, základy vedení rozhovoru s klientem

Patologie v komunikaci, specifika komunikace s psychicky nemocnými

Praktický nácvik komunikace, naslouchání a sdělování