Aktivizace seniorů v domovech pro seniory - úvod do problematiky

Vzdělávací program poskytne účastníkům základní znalosti o průběhu stárnutí – fyziologických změnách v oblasti psychiky, tělesných a sociálních změn, výskyt nejčastějších onemocnění.

Aktivizace seniorů v domovech pro seniory - úvod do problematiky
LIDÉ VE STÁŘÍ
 
čas
8 hod.
PSS SP 
 
 
 
 

Budou vnímat rozdíl v pojmu: kalendářní, sociální a biologické stáří. Naučí se, jak na základě znalostí osobního příběhu najít vhodné „aktivity“ pro konkrétního seniora (individuální intervence), i jak rámcově vytvořit zajímavou „hodinu“ pro skupinovou činnost se seniory. Zkusí jednu lekcí zažít jako účastníci a připraví sami modelovou skupinovou aktivitu (výměna nápadů). Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, ergoterapeuty a všechny ostatní zájemce, kteří se na aktivizaci seniorů nějakým způsobem podílejí (dobrovolníci, studenti, pečující v rodině).

 

Stručný obsah kurzu:

Demografické aspekty stárnutí.

Definice stáří – kalendářní, sociální, biologické.

Onemocnění ve stáří a vliv na aktivity.

Motivace klienta.

Struktura aktivizačního programu.

Příprava aktivizační jednotky.