Práce s uživateli sociálních služeb I - individuální plánování s lidmi se zdravotním postižením

Účastníci kurzu se setkají se způsoby přístupu zaměřeného na člověka (teoretické základy přístupu zaměřeného na člověka vycházejí z humanistického pohledu na člověka a základem je empatie, úcta k osobnosti a kongruence).

Práce s uživateli sociálních služeb I - individuální plánování s lidmi se zdravotním postižením
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ S HANDICAPEM
 
čas
8
PSS SP 
 
 
 
 

Účastníci kurzu se naučí způsoby přístupu zaměřeného na člověka (teoretické základy přístupu zaměřeného na člověka vycházejí z humanistického pohledu na člověka a základem je empatie, úcta k osobnosti a kongruence), jeho aplikování v pracovních postupech, v práci s nepříznivou sociální situací a ve způsobu plánování poskytované sociální služby. Dále v hledání možností zapojení přirozené podpory a posunutí role pracovníků v sociálních službách směrem k obhajování práv uživatelů a k vymáhání jejich práv na jiných sociálních systémech.

Základní podmínky přístupu zaměřeného na člověka spočívají v následujících bodech: ústřední postavou je člověk, diagnóza až na druhém místě, využívání přirozeného jazyka, aktivně se zjišťují předpoklady a nadání člověka v kontextu společenského života, posilování aktivní účasti člověka a jeho blízkých, definování žádoucí změny v životě člověka.

Práce s uživateli sociálních služeb se děje na základě individuálního plánování, jehož prostřednictvím je sociální služba poskytována adekvátně dle sociálně nepříznivé situace klienta. Účastníci budou povzbuzováni, aby individuální plán vycházel z pozice klienta.

 

Obsah:

Teoretické základy

Praktické používání metod práce zaměřené na člověka

Zásady pro každodenní práci

Individuální plánování v kontextu přístupu zaměřeného na člověka