Péče o dutinu ústní u uživatelů sociálních služeb

Péče o dutinu ústní u uživatelů sociálních služeb
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ S HANDICAPEM
 
čas
8
PSS 
 
 
 
 

Dobrá kondice dutině ústní a její stav je důležitou problematikou péče o uživatele. Hygiena dutiny ústní má přímou souvislost s režimovými opatřeními a provozní hygienou v ZSS. Kurz přináší základní poznatky o tvaru, vzhledu a fungování dutiny ústní. Pozornost věnuje kurz změnám ve stáří a změnám působeným ztrátou zubů a protetickými zubními náhradami i nově trvalými náhradami. Další skupinou problémů jsou změny na jazyku, otoky, afty a problémy s dásněmi. Jakékoli problémy s dutinou ústní se odrážejí v poruchách výživy, senior odmítá přijímat potravu a to je často pracovníky mylně vykládáno, zejména u pokročilých případů demence. Rozebírán je polykací reflecx a problémy s polykáním včetně první pomoci. Na fotodokumentaci jsou demonstrované příznaky nemocí zubů, dásní, projevy systémových nemocí, například kvasinkových infekcí, vředy a nádory a dekubity v dutině ústní. Důraz je kladen na infekce, které se šíří v ZSS a speciální režimová opatření, například dekolonizaci.

V praktické části se účastnící seznámí se správnou dentální hygienou, odhadem potíží uživatele podle souboru příznaků a s metodami péče o náhrady, hygieny, dekolonizace infekcí. Součástí kurzu je praktický nácvik, osvědčené metody péče a úlevy od potíží, funkce bylinných a desinfekčních ústních vod, hojivých gelů, regenerace citlivých zubů. Speciálně se kurz věnuje problémům bariérového režimu u rizikových nákaz, například MRSA. Výklad je srozumitelný a jednoduchý, orientovaný na praxi v ZSS.

 

Účastníci kurzu si osvojí základní dovednosti o stavbě a funkci dutiny ústní . Dozví se základní změny ve stáří a na mnoha fotografiích uvidí změny, které ukazují na vážnější problémy, např. odmítání užívání snímatelných náhrad. Na fotodokumentaci účastníci uvidí normální stav a změny působící bolest a dyskomfort uživatele. Osvojí si principy péče o dutinu ústní uživatelů, kritické body péče a hygieny, pravidla pro čištění a údržbu zubních náhrad.

Vysvětleny jsou jim rizikové situace a riziko šíření nemocí. Prodiskutují se konkrétní nemoci, u kterých se zavádí v ZSS bariérová a režimová opatření. Zopakují si zásady dekolonizace. Praktický nácvik je doplněný o vysvětlení funkce desinfekce a léčivých přípravků na místní úlevu od bolesti, opatření ve stravě a pitném režimu. Zdůrazněné jsou hygienická opatření u personálu. Zvláštní pozornost je věnována praktickému nácviku první pomoci při dušení zbytky jídla, praktickým manévrům a prevenci poruch polykání.