Time management v sociálních službách - čas jako hodnota

Kurz je určen všem pracovníkům v sociální oblasti, zejména pak vedoucím pracovníkům zařízení sociálních služeb. Přinese zcela originální pohled na hodnotu času, umožní zamyslet se nad svým pojetím času.

Time management v sociálních službách - čas jako hodnota
PÉČE O ZAMĚSTNANCEOSTATNÍ
 
čas
8
VP 
 
 
 
 

Účastníci získají základní teoretické informace o problematice využívání času, který mají k dispozici. To se týká i sociálních pracovníků, kteří ve svých službách často zastávají některé role vedoucího pracovníka - všichni musíme s časem efektivně hospodařit. Kurz vede k uvědomění, kolik času se nenávratně promrhá chaotickým přístupem k práci. Naučí se nejen odstranit různé "zloděje" času, ale i lépe plánovat pracovní cíle, využívat osvědčené metody lepšího využití času. Kurz obsahuje praktické příklady, ukázky využití času, stanovení cílů, přínosu týmové práce a delegování odpovědnosti spolupracovníkům.

 

Obsah:

Hospodaření s časem

Test využívání pracovního i osobního času

Klíč k organizaci svého času

Krátkodobé, dlouhodobé cíle

Zloději času

Rovnováha potřeb vlastních i druhých lidí

Spolupráce a delegování odpovědnosti