Zvládání vlastních emocí při jednání s klienty I

Kurz je určen všem, kteří se rozhodli sebezkušeností získat lepší vstupní podmínky na své straně pro svou sociální práci. Teoretický základ pojmenovává základní zdroje pro emoční stabilitu a způsoby práce s tělem.

Zvládání vlastních emocí při jednání s klienty I
PÉČE O ZAMĚSTNANCE
 
čas
8 hod.
PSS SP VP 
 
25.
května
VOLNÁ
MÍSTA
(8)
 
 
 
 
 

Na základě teorie transakční analýzy učí účastníky vědomě vystupovat z pozice oběti (dítěte) a jednat vědomě z pozice dospělého. Stávat se hlavním režisérem svého životního příběhu.

Lektorka na základě svých dlouholetých zkušeností trefně pojmenovává a dramaticky předvádí jednotlivé pracovní situace a jejich aktéry. Teoretická část se tímto způsobem stává nejen velmi poučná, dobře zapamatovatelná, ale i vtipná.

Jednoduché techniky práce s emocemi, které je možné praktikovat během pracovního procesu, si rychle osvojíte a můžete využívat i v soukromém životě.

Praktická cvičení dávají možnost nahlédnout do vlastních zdrojů každému účastníkovi kurzu. Cvičení jsou zaměřena na tělesné prožívání nejrůznějších životních situací a hledání emoční pohody v rámci každodenních situací jak doma tak na pracovišti.

Zde se účastníci kurzu seznámí s možnostmi, jak provázet klienty v emočně náročných situacích a pomáhat jim se orientovat v jejich prožívání.

Toto téma přímo vybízí k hravému přístupu, a tak věřte, že se nudit rozhodně nebudete.

 

Stručný obsah kurzu:

Emoce z hlediska transakční analýzy

Vědomé a nevědomé reakce

Techniky pro emoční svobodu

Focusing

EFT

Vizualizace