Úvod do dluhového poradenství

Kurz je určen začínajícím pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům v neziskových organizacích a pracovníkům v jiných pomáhajících profesích, kteří se setkávají se zadluženými klienty a dluhovou problematikou.

Úvod do dluhového poradenství
LIDÉ BEZ DOMOVADĚTI A RODINY
 
čas
8 hod.
PSS SP 
 
13.
září
Úvod do dluhového poradenství
Praha
Kurz plně obsazen
 
 
 
 
 

Obsahem kurzu jsou závazky a fáze jejich vymáhání z pohledu sociálního pracovníka. Kurz je rozdělen do čtyř tematických bloků, přičemž první pojednává o závazcích, jejich vzniku, druhý blok o smlouvách, třetí blok o důsledcích neplnění povinností a poslední blok se zabývá výkonem rozhodnutí. V každém z bloků jsou pracovníkům předávána doporučení při práci se zadluženými klienty vycházející z praxe lektorky.

 

Obsah:

Závazky

Smlouvy

Neplnění povinností ze smluv

Výkon rozhodnutí