Specifika sociální práce ve veřejné správě aneb jak být úspěšný v komunikaci s úřadem

Problematika komunikace veřejná správa – úřady – versus ostatní pomáhající subjekty je málo řešená otázka v poskytování kvalitních služeb a poradenství.

Specifika sociální práce ve veřejné správě aneb jak být úspěšný v komunikaci s úřadem
LIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEMDĚTI A RODINY
 
čas
8 hod.
PSS SP VP 
 
 
 
 

Kurz pomůže zkvalitnit komunikaci mezi poskytovateli sociálních služeb a úřady. Účastníci se seznámí s kompetencemi, povinnostmi i možnostmi na obou stranách. Běžný přístup široké populace k veřejné správě je provázen obavami a někdy oprávněnou nechutí ke komunikaci s „úředníkem“. I profesionálové z neziskových organizací mají mnoho špatných zkušeností s úřednickou arogancí, chladem a neochotou. Správný styl komunikace a objasnění kompetencí na obou stranách jsou cestou ze vzájemného nepochopení a naopak cestou ke kvalitní pomoci jedinci, skupině, či komunitě, což je a bude společným cílem obou zainteresovaných stran.

 

Stručný obsah kurzu:

Veřejná správa a její fungování

Sociální odbory

Klient versus úřad

Typologie úředníka