První pomoc při poskytování sociální služby

Účastník kurzu si v osmihodinové praktické výuce osvěží, obnoví, upevní a rozšíří znalosti potřebné v sociálních službách k rychlému poskytnutí první pomoci v případě ohrožení zdraví či života klienta.

První pomoc při poskytování sociální služby
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEMDĚTI A RODINY
 
čas
8 hod.
PSS SP VP 
 
 
 
 

Obsahem jsou teoretické znalosti nutné pro rychlou reakci, sem patří znalost zákona, péče o vlastní bezpečí a znalost a schopnost využít moderní technologie. Praktická část je zaměřena na základní schéma první pomoci. V poslední části kurzu budeme mluvit o specifických typech ohrožení, jako např. krvácení, astma, anafylaktický šok, mdloba, cukrovka a CMP.