Prevence vzniku závislosti na sociální službě

Jak si nenechat přerůst vztah s klientem přes hlavu? Jak poznám, že má služba už klientovi neprospívá? Je lepší být „přítel“ nebo „autorita“? Jak poznám, že je klient na službě závislý? A co mám dělat, aby se tak nestalo?

Prevence vzniku závislosti na sociální službě
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEMDĚTI A RODINY
 
čas
8 hod.
PSS SP 
 
01.
června
 
 
 
 
 

Kurz se zabývá závislostí u klientů sociálních služeb především na samotných pracovnících, ale i naopak. Umožňuje osvojit si schopnosti a dovednosti práce se vztahem při případové práci s klientem. Dále se věnuje praktickým možnostem prevence vzniku závislosti a tématem dobře nastavených hranic v pomáhajícím procesu.

Při realizaci kurzu je kladen důraz na praktické nácviky s krátkým teoretickým zarámováním tématu. Lektorka zdůrazňuje interaktivní způsoby práce, diskusi, vysvětlování na konkrétních kazuistikách klientů, modelování praktických situací a sdílení zkušeností účastníků.

 

Stručný obsah kurzu:

Teoretický rámec

Motivace klientů

Projevy závislosti

Nastavení hranic

Pomoc versus kontrola

Zplnomocňování klienta