Práce se závislostmi v praxi sociálních služeb II

Kurz volně navazuje na 1. část a je určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a další osoby, které pracují v přímé péči s klienty užívající sociální služby.

Práce se závislostmi v praxi sociálních služeb II
LIDÉ BEZ DOMOVADĚTI A RODINY
 
čas
8
PSS SP 
 
 
 
 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s psychologickou, zdravotní a sociální problematikou osob, které experimentují s psychotropními látkami a jinými látkami ovlivňujícími psychiku, s nimiž účastníci kurzu přicházejí při své práci do kontaktu. Druhá část kurzu hlouběji reflektuje problematiku z první části a informace rozšiřuje. Kurz má účastníky seznámit s tím, jak rozpoznat, že se jedná o osoby závislé na psychotropních látkách, jakým způsobem s nimi komunikovat a jaké metody v práci s nimi nastavit, aby odpovídaly potřebám těchto osob a mohly být naplněny. Kurz je koncipován jako dva na sebe navazující samostatné celky: 1. část + 2. část. Druhou část nelze absolvovat bez první.

 

Obsah:

Typy závislostí, abstinenční příznaky

Predisponovaní klienti; Specifika závislého klienta

Práce a komunikace se závislými

Sociální práce a podpora závislého; Drogy a zákon