Práce se závislostmi v praxi sociálních služeb I

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou závislostí, s přehledem a typy drog.

Práce se závislostmi v praxi sociálních služeb I
LIDÉ BEZ DOMOVADĚTI A RODINY
 
čas
8
PSS SP 
 
 
 
 

Kurz je určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a další osoby, které pracují v přímé péči s klienty užívající sociální služby. Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou závislostí, s přehledem a typy drog. Seznámí účastník s kritérii pro stanovení diagnózy podle WHO. V souvislosti s teoretickým přehledem se také základním způsobem seznámí s psychologickými, zdravotními a sociálními dopady pro osoby se závislostí. Kurz pomůže účastníkům rozpoznat, že se jedná o osoby závislé na psychotropních látkách. Kurz je koncipován jako první část, na kterou může navazovat druhá, více praktická v podobě navazujícího kurzu.

 

Obsah:

Závislosti – terminologie

Diagnóza závislosti a typy drog

Lékové závislosti

Polymorfní závislosti