Práce s lidmi se sociálním a zdravotním znevýhodněním I

Obsahem kurzu jsou následující témata: definice člověka se sociálním a zdravotním znevýhodněním, specifikace potřeb osob se sociálním a zdravotním znevýhodněním.

Práce s lidmi se sociálním a zdravotním znevýhodněním I
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEM
 
čas
8 hod.
PSS SP 
 
 
 
 

Obsahem kurzu jsou následující témata: definice člověka se sociálním a zdravotním znevýhodněním, specifikace potřeb osob se sociálním a zdravotním znevýhodněním, charakteristika osob se sociálním a zdravotním znevýhodněním, způsob komunikace s osobami se sociálním a zdravotním znevýhodněním a zásady sociální práce a poradenství osobám se sociálním a zdravotním znevýhodněním.

Klíčová slova: sociální znevýhodnění, zdravotní znevýhodnění, potřeby, finanční tíseň, nezaměstnanost, osamělost, naučená bezmocnost, komunikace, sociální práce, poradenství

 

Obsah:

Definice člověka se sociálním a zdravotním znevýhodněním.

Potřeby takových osob.

Motivace chování

Osoby se sociálním postižením.

Osoby s psychickým postižením

Osoby s poruchami chování.

Osoby s fyzickým postižením.

Naučená bezmocnost.

Sociální práce a poradenství.