Práce s klienty s psychiatrickou diagnózou - praktická část

Kurz volně navazuje na kurz „Úvod do práce a komunikace s klienty s psychiatrickou diagnózou“. Obsah kurzu je určen pracovníkům sociálních služeb, kteří se často setkávají s osobami s psychiatrickou diagnózou.

Práce s klienty s psychiatrickou diagnózou - praktická část
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEMDĚTI A RODINY
 
čas
8 hod.
PSS SP VP 
 
08.
září
 
 
 
 
 

Během kurzu si účastníci zopakují nejčastější symptomatiku v rámci diagnostických skupin. Seznámí se se základy komunikace v návaznosti na specifické potřeby klienta, které jsou aplikovatelné v praxi sociální práce. Tento pokračovací kurz bude zaměřen na modelové situace, seznámení s kazuistikami a příklady z praxe.

 

Obsah:

Obecné vnímání vybočení z normy

Specifika práce a komunikace v rámci jednotlivých diagnostických skupin

Mimořádné situace a zpřehlednění obecných zásad komunikace a praktický nácvik