Porozumění neverbální komunikaci a její využití v sociálních službách

Komunikační dovednosti patří mezi stěžejní dovednosti pracovníků sociálních služeb, tito pracovníci by měli být schopni dobře komunikovat jak s uživateli sociálních služeb, tak s jejich rodinami a v neposlední řadě se svými kolegy.

Porozumění neverbální komunikaci a její využití v sociálních službách
PÉČE O ZAMĚSTNANCE
 
čas
8
SP VP 
 
 
 
 

Zatímco verbální komunikaci bývá věnována pozornost, neverbální komunikace bývá často opomíjena či přehlížena, případně dochází k jejímu paušalizování a generalizování. Kurz se zaměřuje na neverbální komunikaci, její vztah ke komunikaci verbální a na jednotlivé složky neverbální komunikace. Teoretické části kurzu jsou doprovázeny příklady zasazenými do prostředí poskytování sociálních služeb a praktickými cvičeními, které účastníkům kurzu pomohou si teoretické informace představit v praxi.

 

Obsah:

Druhy neverbální komunikace:

mimika, proxemika, haptika, kinezika, gesta …

Cvičení