Otázka násilí v souvislosti s poskytováním sociální služby

Jak se vypořádat se situací, kdy se v rámci poskytování sociální služby setkáme s výskytem násilné situace?

Otázka násilí v souvislosti s poskytováním sociální služby
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEMDĚTI A RODINY
 
čas
8
PSS SP VP 
 
 
 
 

Budeme se zabývat otázkou, jak se vypořádat se situací, kdy se v rámci poskytování soc. služby setkáme s výskytem násilné situace (týrání svěřené osoby, ublížení na zdraví, jednorázový útok apod.). Jaké jsou naše možnosti řešení a v jakých právních souvislostech se nacházíme? Na základě čeho se rozhodnout, zda situaci např. oznámit příslušným orgánům. Jak se změní okolnosti, je-li násilím ohrožena nezletilá osoba? Základní právní rámec, povinnost mlčenlivosti pracovníka v sociálních službách, oznamovací povinnost, otázka důvěry klienta v sociální službu. Přehled trestných činů, se kterými se můžeme nejčastěji setkat.

 

Obsah:

Základní pojmy

Mlčenlivost, oznamovací povinnost

Přehled trestných činů