Ochrana práv klientů v souvislosti s poskytování sociálních služeb

Jaká práva má klient a jaká ten, kdo sociální službu poskytuje v oblasti jednotlivých typů služeb? Kdy má klient právo se rozhodovat v závislosti na svém omezení? Jak pomáhat klientovi získávat větší kompetence? Jak stanovit přijatelná a nepřijatelná rizika u jednotlivých klientů?

Ochrana práv klientů v souvislosti s poskytování sociálních služeb
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEMDĚTI A RODINY
 
čas
8 hod.
PSS SP VP 
 
 
 
 

Co to je nepředvídatelné riziko z pohledu našich zákonů. Znalost a uplatňování základních lidských práv v oblasti sociálních služeb, a to hlavně u služeb sociální péče je základem moderní sociální služby. V současné době existuje řada pobytových zařízení, kde ještě znalost práv klientů je nedostatečná, a právě z tohoto důvodu je velmi potřebné vzdělávání pracovníků ve znalosti této problematiky. A to i s důrazem na práva a povinnosti poskytovatelů, potažmo managementu a pracovníků sociálních i pracovníků v sociálních službách. K významným změnám v oblasti zbavování způsobilosti k právním úkonům a také opatrovnictví došlo s novým Občanským zákoníkem a je důležité v této oblasti proškolovat pracovníky.

 

Stručný obsah kurzu:

Legislativa – Občanský zákoník

Opatrovnictví, omezení právní způsobilosti, nesvéprávnost.

Práva a rizika v rámci poskytování sociální služby.

Osobní svoboda, svoboda pohybu.

Právo na ochranu soukromí, rodinného života.

Právo na práci, odměnu.