Krizová intervence v praxi sociálních služeb

Kurz je určen všem osobám, které se pohybují v prostředí sociálních služeb a při poskytování sociálních služeb se často setkávají s osobami v krizi.

Krizová intervence v praxi sociálních služeb
LIDÉ BEZ DOMOVADĚTI A RODINYOSTATNÍ
 
čas
16 hod.
PSS SP 
 
 
 
 

Během kurzu se seznámí s mechanismem krize, s jejím vznikem, s faktory, které ovlivňují její průběh a dalšími informacemi potřebnými pro poskytnutí krizové intervence. Seznámí se se zásadami krizové intervence a naučí se, jak tyto zásady aplikovat do své praxe, získají základní dovednosti pro vedení rozhovoru s klientem v krizi. Tyto dovednosti si v průběhu kurzu budou moci vyzkoušet v modelových situacích, seznámí se také s množstvím kazuistik a příkladů z praxe, na kterou se kurz především zaměřuje.

 

Stručný obsah kurzu:

Krize jako součást lidského života

Typologie krizí a adekvátní profesionální intervence

Vyústění krize

Krize jako systém

Profesionální pomoc – krizová intervence

Profesionální pomoc v konkrétních situacích