Kompetence sociálního pracovníka - vědomá komunikace II

Motto: "Od reaktivity ke kreativitě."

Kurz volně navazuje kurz „Kompetence sociálního pracovníka – vědomá komunikace I“, na témata sebeuvědomění, empatie k sobě a autentického sebevyjádření.

Kompetence sociálního pracovníka - vědomá komunikace II
PÉČE O ZAMĚSTNANCEOSTATNÍ
 
čas
8
SP VP 
 
 
 
 

Kurz je určen všem, kteří chtějí dále rozvíjet svou emoční inteligenci a dozvědět se a prakticky si vyzkoušet, jak lze reagovat, když je druhý "v emoční nepohodě" s cílem zmírnit intenzitu emocí a umožnit tak hledání co nejvhodnějšího řešení dané situace, a když jsou "v emoční nepohodě" oba účastníci komunikace. Techniky umožní lépe zvládat komunikačně náročné situace s klienty.

Kurz je zaměřen především na rozvíjení schopnosti vědomého naslouchání a přepínání mezi nasloucháním a respektujícím sebevyjádřením v situacích, kdy si druhý člověk naplňuje své potřeby způsobem, který jde proti našim potřebám.

Prostřednictvím cvičení všímavosti dokážeme nejen mapovat své emoce a získávat o nich odstup, abychom mohli své vnitřní stavy přijmout s vlídností a laskavostí (empatie vůči sobě), ale také vytvářet prostor pro mapování emocí druhých lidí a empatii vůči nim.

Nedílnou součástí kurzu je praktické zkoušení empatických rozhovorů s druhými a komunikace, kdy podle "emoční teploty" volíme mezi ošetřením potřeb druhého a potřeb vlastních.

 

Profil účastníka:

Pracovník na jakékoliv pracovní pozici, který je otevřený novým pohledům na práci s vlastními emocemi a kterému není cizí myšlenka, že každý jsme "autorem svého příběhu".

 

Cílové kompetence:

Orientace v tom, co ovlivňuje emoční reakce druhých.

Schopnost napojit se empaticky na sebe a na druhé.

Porozumění významu empatie pro zmírnění intenzity emocí a hledání nejvhodnějšího řešení náročné komunikační situace.

Dovednost přepínání mezi nasloucháním a sebevyjádřením.