Kompetence sociálního pracovníka - schopnost sebereflexe

Kurz je určen sociálním pracovníkům jako pomoc proti vyhoření, uchování vnitřní stability a součást rozvoje osobnosti a nutné psychohygieny v náročné práci v sociální oblasti.

Kompetence sociálního pracovníka - schopnost sebereflexe
PÉČE O ZAMĚSTNANCEOSTATNÍ
 
čas
8
SP VP 
 
 
 
 

Projdeme teorií vlastních poznávacích psychických aktů. Účastníci budou mít příležitost na mnoha cvičeních poznávat a zkoumat svou schopnost sebereflexe, budou se učit způsobům, jak tyto schopnosti rozvíjet a pracovat s nimi ve prospěch svůj i ve prospěch klientů, s kterými jsou v denním kontaktu. Cvičení jsou zaměřena na sebepoznání i schopnost relaxace.

 

Profil účastníka:

Absolvent kurzu získá kompetence

  • Znalost teorie sebereflexe
  • Metody práce s vlastním uvědoměním
  • Praktický nácvik s vlastním uvědoměním
  • Uvolnění a péče o tělo jako systematická prevence vyhoření