Jak vést lidi ke změně

Jednou z významných součástí lidského života a růstu jsou rozhodování a změny. Změny jsou obtížné proto, že vyžadují přerušení zaběhlých myšlenkových vzorců a návyků a vedou k nejistotě.

Jak vést lidi ke změně
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEMDĚTI A RODINY
 
čas
8
PSS SP VP 
 
 
 
 

To se ukazuje nejvýrazněji v případech boje s různými závislostmi a při potřebě opustit nefunkční strategie chování. Vědět to, co je nutné změnit, ještě neznamená mít sílu to změnit. Mnoho lidí touží po změnách myšlení, jednání a návyků, které by jim umožnily změnit celý způsob života a vztahů. Nerozhodnou se však kvůli strachu ze selhání nebo kvůli krátkodobému uspokojení ze škodlivého návyku, které je "lepší," než nejistota změn. I když většinu změn člověk uskuteční sám, u těch nejobtížnějších často potřebují odbornou pomoc. Tento seminář nabízí pracovníkům v sociální oblasti pochopení principů rozhodování a zásadních změn a poskytuje jim návod, jak pomáhat klientům krok za krokem uskutečňovat potřebné změny. Vychází z psychologického cyklického modelu změn, který začíná kumulací nespokojenosti s dosavadním životem, a vede k úvahám o změně, shromažďování informací, k rozhodnutí, jeho realizaci, udržování změn a roli relapsů v novém životním stylu. V každé z těchto fází hraje pomocník klíčovou roli katalyzátoru změn. Seminář kromě teoretického modelu vychází z praktických zkušeností jeho autora při nejrůznějších změnách jeho klientů.

 

Obsah:

Nepříznivé životní okolnosti a tvorba návyků

Rozhodování a proces změn

Role, úkoly a cíle pracovníky v jednotlivých fázích

Vliv prostředí a další faktory