Jak provázet klienta k emočnímu uvolnění aneb základy koučinku

Abychom mohli provádět druhé, musíme vnímat, kudy jdeme my sami. Proto je v oblasti práce s emocemi bezpodmínečná osobní zkušenost. Dvoudenní práce na sobě zahrnuje terapeutické techniky z oblasti transakční analýzy a systemického rozhovoru.

Jak provázet klienta k emočnímu uvolnění aneb základy koučinku
PÉČE O ZAMĚSTNANCEOSTATNÍ
 
čas
16 hod.
PSS SP VP 
 
 
 
 

Na základě transakční analýzy se naučíte rozeznávat vaši pozici i pozici vašeho klienta. Vědomě vedený rozhovor učí účastníky vystupovat z pozice oběti (dítěte) a jednat dospěle. Sami na sobě si vyzkoušíte si komunikační způsoby a pocítíte kouzlo vhodně či nevhodně zvoleného jazyka. Pomocí rozhovoru si prakticky vyzkoušíte jak provázet klienta k jeho cílům a emočnímu uvolnění. Praktická cvičení dávají možnost nahlédnout do kořenů vašich reakcí každému účastníkovi kurzu. Cvičení jsou zaměřena na tělesné prožívání nejrůznějších emočně vypjatých situací a vedení systemického rozhovoru vedoucího k nalezení emoční pohody v rámci každodenních situací jak doma tak na pracovišti.

Obsah:

Emoce z hlediska transakční analýzy

Vědomé a nevědomé reakce; Techniky pro emoční svobodu