Hranice při poskytování sociálních služeb

Kurz je koncipován pro sociální pracovníky a ostatní pracovníky v sociálních službách, kteří jsou v každodenním pracovním kontaktu konfrontováni s tématem hranic v profesionálním vztahu s klientem.

Hranice při poskytování sociálních služeb
PÉČE O ZAMĚSTNANCEOSTATNÍ
 
čas
8 hod.
PSS SP 
 
22.
června
VOLNÁ
MÍSTA
(5)
 
 
 
 
 

Téma hranic je rozpracováno jako úvod do problematiky v souvislosti s konkrétním oborem - sociální prací - a nabízí několik postupů a metod, které lze v konkrétní situaci sociální práce použít. Frekventanti budou mít možnost si vyzkoušet metody od podpůrných až po direktivní.

 

Stručný obsah kurzu:

Definice sociální práce

Vnímání obsahu profese

Hranice, vědomí hranic

Symbióza, nepropustná hranice, efektivní vztah

Kontrola

Pomoc

Problémové situace