Etika v sociálních službách

Vzdělávací program se zabývá morálními hodnotami jak pracovníků pracujících v zařízení sociálních služeb, tak hodnotami celých organizací a morálním chováním pracovníků při výkonu jejich zaměstnání.

Etika v sociálních službách
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEMDĚTI A RODINYOSTATNÍ
 
čas
8 hod.
PSS SP VP 
 
 
 
 

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům orientaci v základních etických pojmech, v Etickém kodexu sociálních pracovníků v ČR, znát základní povinnosti poskytovatele sociálních služeb v oblasti etiky, v neposlední řadě poskytnout účastníkům prostor pro zamyšlení se nad složitými etickými situacemi, se kterými se během výkonu svého povolání můžou setkat.

 

Stručný obsah kurzu:

Vzájemné porozumění, hodnoty, etika

Etický kodex sociálních pracovníků

Moc, pomoc, kontrola

Etika a morálka

Morální vývoj osobnosti