Ergonomie práce v sociálních službách - prevence, praxe, psychohygiena

Kurz je určen všem pracovníkům v sociálních službách i sociálním pracovníkům, především však těm, kteří manipulují jakýmkoli způsobem s klientem a vykonávají fyzicky náročnou práci.

 

Ergonomie práce v sociálních službách - prevence, praxe, psychohygiena
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEMDĚTI A RODINYPÉČE O ZAMĚSTNANCEOSTATNÍ
 
čas
8
PSS SP VP 
 
 
 
 

Dává si za úkol upevnit vědomosti a rozšířit informace o pohybovém aparátu stran fyziologie, patologie a ergonomie při práci v sociálních službách. Poukazuje na klíčová místa poškození těla (páteř, klouby, končetiny). Účastníci budou seznámeni s možnostmi rizik i prevence pohybového aparátu při pracovní zátěži. Budou se zabývat manipulací s klienty, správným rozvržením nábytku v místech práce, používáním pomůcek (práce v sedu, ve stoji, při pohybu, zvedání břemen apod.). Z hlediska možného poškození u osob v pomáhajících profesích pak získávají informace o důležitosti vhodné prevence pro pohybový aparát včetně psychohygieny, relaxace, kompenzace zátěže vč. pohybových aktivit, využití pomůcek, mentálního tréninku. Kurz je veden velmi prakticky a interaktivně.