Duševní hygiena a syndrom vyhoření v praxi pracovníků pomáhajícíh profesí

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními projevy stresu a syndromu vyhoření. Díky aktivitám zaměřeným na sebepoznání účastníci zjistí, jaké projevy stresu a syndromu vyhoření jsou pro ně charakteristické, jak mohou včas rozeznat nežádoucí účinky, a jak s těmito zjištěními dále pracovat.

Duševní hygiena a syndrom vyhoření v praxi pracovníků pomáhajícíh profesí
PÉČE O ZAMĚSTNANCE
 
čas
8 hod.
PSS SP VP 
 
 
 
 

Účastníci společně navrhnou preventivní a následné techniky řešení náročných životních i pracovních situací, naučí se techniky, které jim mohou pomoci v akutní stresové situaci. Na konci kurzu budou pracovníci vybaveni seznamem strategií a technik, které jim mohou pomoci náročné situace předcházet i zvládat.

 

Stručný obsah kurzu:

Syndrom vyhoření a stres

Projevy u jednotlivých temperamentů

Prevence

Stres a jeho průběh

Varovné signály a jak s nimi pracovat

Techniky zvládání stresu