Asertivita při práci s náročnými klienty

Kurz je určen pro prostředí sociálních služeb jako pomoc pracovníkům při práci s náročným klientem.

Asertivita při práci s náročnými klienty
 
čas
8
PSS SP 
 
 
 
 

Praktickým zaměřením umožní frekventantům vyzkoušet si v jednotlivých komunikačních situacích různé techniky asertivní komunikace. Teoretické informace jsou ihned převáděny do praxe ve cvičeních. V závěru budou účastníci schopni odlišit asertivní a agresivní komunikaci.

 

Obsah:

Co je asertivita, druhy asertivity

Co je reakce, druhy reakcí

Asertivní pracovník

Cvičení: mlžení, empatické tvrzení, gramofonová deska