Krizová intervence v praxi sociálních služeb

Kurz je koncipován jako základní seznámení s danou problematikou pro pracovníky v sociálních službách. Během kurzu se seznámí s mechanismem krize, s jejím vznikem, s faktory, které ovlivňují její průběh a dalšími informacemi potřebnými pro poskytnutí krizové intervence.

Krizová intervence v praxi sociálních služeb
LIDÉ BEZ DOMOVADĚTI A RODINY
 
čas
8 hod.
PSS SP VP 
 
 
 
 

Pracovník pochopí své místo v systému a možnosti, které má. Získá základní poznatky, které mu umožní v kontaktu s krizovou situací zachovat se profesionálně. Seznámí se se zásadami krizové intervence a pochopí principy, jak tyto zásady aplikovat do své praxe, získá základní dovednosti pro vedení rozhovoru s klientem v krizi. Tyto dovednosti si v průběhu kurzu budou moci vyzkoušet v modelových situacích, seznámí se také s množstvím kazuistik a příkladů z praxe, na kterou se kurz především zaměřuje.

 

Obsah:

Krize jako součást lidského života

Typologie krizí a adekvátní profesionální intervence

Vyústění krize

Krize jako systém

Popis profesionální pomoci – krizové intervence

Skupinová práce s konkrétními situacemi