Pedagogické aspekty práce s klientem

Kurz je určen všem, kteří se v sociálních službách dostávají v určitých situacích do role „pedagoga“ – průvodce, protože některé aspekty práce v sociální službě mají úzkou souvislost s touto rolí.

Pedagogické aspekty práce s klientem
LIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEMDĚTI A RODINY
 
čas
8
PSS SP 
 
 
 
 

Na tyto aspekty se blíže podíváme jak na straně klienta, tak na straně pracovníka. Přiblížíme si princip vědomého vedení klienta, kdy se pracovník dostává do role pedagoga. S rolemi pracovníka a klienta souvisí práce s cílem. Toto téma bude stěžejní pro celý kurz. Položíme si několik zásadních otázek (Je pedagog-pracovník otrok nebo šéf? Co je cíl? Jak cíl formulovat? Jak s cílem pracovat? Je potřebná vize? A kde se bere?). Odpovědi nám pomohou pracovat kvalifikovaně s individuálním plánem klienta a v praktické části kurzu si aplikaci vyzkoušíme. Důležité proto budou osobní zkušenosti účastníků a příprava ve formě anonymizovaného IP z vlastní praxe. Část kurzu bude formou workshopu s potřebou aktivního zapojení účastníků a práce ve skupinách.

Čerpat budeme i z děl J. A. Komenského, Vygotského a Blooma.

Klíčová slova: pedagog, klient, vize, cíl, operacionalizovaný cíl

 

Profil účastníka:

Účastník kurzu nahlédne a pochopí pedagogické aspekty své práce. Bude seznámen s principy vědomého vedení klienta. S přijetím některých aspektů své role bude kompetentnější pracovat s individuálním plánem klienta. Bude rozlišovat mezi doprovázením a vedením. Bude znát jejich pozitiva i negativa.