Způsoby individuálního plánování s využitím alternativní a augmentativní komunikace

Cílem kurzu je poskytnout sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách základní informace a představu o praktickém využívání forem augmentativní a alternativní komunikace v jejich každodenní praxi a při individuálním plánování služby tak, aby tyto formy komunikace přijali jako přirozenou a nezbytnou součást své profese.

Způsoby individuálního plánování s využitím alternativní a augmentativní komunikace
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ S HANDICAPEM
 
čas
8 hod.
PSS SP 
 
 
 
 

Stručný obsah kurzu:

Metody tvorby individuálních plánů

Metody individuální práce s klientem

Proces individuálního plánování

Formy augmentativní a alternativní komunikace (AAK)

Pomůcky používané při AAK

Obecné principy AAK a jejich využití při individuálním plánování