Základy práce s dospělými osobami s mentálním omezením

Kurz kombinuje praktická cvičení, sebezkušenost a teoretické informace. Setkání je interaktivní a je založeno především na předávání zkušeností z praxe. Věnuje se tématu práce s osobami s mentálním omezením.

Základy práce s dospělými osobami s mentálním omezením
LIDÉ S HANDICAPEM
 
čas
8 hod.
PSS SP 
 
 
 
 

zkušeností z praxe. Věnuje se tématu práce s osobami s mentálním omezením. U těchto osob je v důsledku postižení v různé míře narušena jejich schopnost komunikace, vnímání vlastní osoby i sociální dovednosti. V teoretických vstupech se účastníci seznámí se základními pojmy: mentální retardace, klasifikace mentální retardace a některými způsoby práce s cílovou skupinou s využitím poznatků psychopedické adragogiky. Praktická cvičení využívají základy technik neurolingvistického programování. Cílem cvičení je hledání lepšího přístupu k osobám s mentálním omezením, se zavedením nových elementů a metod.

 

Stručný obsah kurzu:

Práce s osobami s mentálním omezením

„Kotvení“

Komunikace s osobami s mentálním omezením

„Pozice vnímání“