Psychiatrické minimum pro pracovníky v sociálních službách

Cílem kurzu je zprostředkovat frekventantům základní vhled do terapie a psychiatrie, zlepšit celkovou vnímavost a profesionální přístup k psychiatricky nemocným, prostřednictvím jednotlivých kasuistik a nácviku podpořit transfer vědomostí do praxe.

Psychiatrické minimum pro pracovníky v sociálních službách
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEMDĚTI A RODINY
 
čas
8 hod.
PSS SP 
 
 
 
 

Stručný obsah kurzu:

Vymezení psychického zdraví, nemoci, druhy péče

Akutní reakce na stres

Posttraumatická stresová reakce

Panická porucha, deprese, sebevraždy

Bipolární afektivní porucha

Schizofrenie, porucha s bludy, závislosti

Poruchy osobnosti (disociální, paranoidní, histriónská...)

Organické poruchy ve stáří

Hospitalizace, ochranné léčení

Praktické tematické nácviky a rozbor kazuistik