První pomoc při poskytování sociálních služeb I

Cílem kurzu je obnovení a upevnění stávajících dovedností v oblasti poskytování první pomoci, účastníci z prostředí sociálních služeb s různými cílovými skupinami si zopakují a procvičí dosavadní znalosti a dovednosti, naučí se dynamický stereotyp a schopnost improvizace ve svém pracovním prostředí se zaměřením poskytování první klientům sociálních služeb.

První pomoc při poskytování sociálních služeb I
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEMDĚTI A RODINY
 
čas
8 hod.
PSS SP VP 
 
 
 
 

Kurz poskytne pracovníkům vhled do právní problematiky při poskytování první pomoci, zásady bezpečnosti práce při poskytování první pomoci. Praktická část se zaměřuje na řešení situací v poskytování první pomoci při krvácení, neodkladné resuscitaci, dušení, úrazech a neúrazových akutních stavech.

Dlouhodobým cílem je aktivně pomoci zaměstnancům v sociálních službách získat jistotu, rutinu a sebevědomí při poskytování první pomoci.