Přiměřená sebeobrana při poskytování sociálních služeb II

Kurz je koncipován jako pokračování a rozšíření kurzu Přiměřená sebeobrana při poskytování sociálních služeb (číslo akreditace u MPSV: 2015/0050-PC/SP), vrací se k němu a obsahově ho rozšiřuje. Vychází z poptávky frekventantů po opakování a rozšíření části věnované praktickému nácviku fyzických dovedností získaných během prvního kurzu.

Přiměřená sebeobrana při poskytování sociálních služeb II
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEMOSTATNÍ
 
čas
16 hod.
PSS SP VP 
 
 
 
 

Tyto dovednosti je nutné po určitém čase zopakovat, aby došlo k jejich upevnění, lepšímu zapamatování a tím možnosti jejich využití v praxi. Kurz také přináší nové dovednosti při řešení konfliktních situací. Stejně jako základní kurz, také tento je zaměřen především na praktický nácvik dovedností, řešení konkrétních situací z praxe frekventantů, ale nezapomíná ani na teoretické východisko dané problematiky. Cílem kurzu je naučit frekventanty především předcházet konfliktním a problémovým situacím, a postupům, jak je řešit, v případě, že nastanou.

 

Stručný obsah kurzu:

Práce s pojmy agrese, agresivita, hněv, konflikt

Násilné osoby v sociálních službách

Pravidla šetrné sebeobrany

Praktický nácvik sebeobrany – 80% časové dotace kurzu