Možnosti práce se závislými na psychotropních látkách a s gamblery

Kurz je určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a další osoby, které pracují v přímé péči s klienty užívající sociální služby.

Možnosti práce se závislými na psychotropních látkách a s gamblery
LIDÉ BEZ DOMOVAOSTATNÍ
 
čas
16 hod.
PSS SP 
 
 
 
 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s psychologickou, zdravotní a sociální problematikou osob, které experimentují s psychotropními látkami a jinými látkami ovlivňujícími psychiku a s tzv. gamblery, s nimiž účastníci kurzu přicházejí při své práci do kontaktu. Kurz má účastníky kurzu seznámit s tím, jak rozpoznat, že se jedná o osoby závislé na psychotropních látkách a gambery, jakým způsobem s nimi komunikovat a jaké metody v práci s nimi nastavit, aby odpovídaly potřebám těchto osob a mohly být naplněny.

 

Stručný obsah kurzu:

Základní terminologie a historie závislostí

Diagnóza závislosti a typy drog

Lékové závislosti a skupiny léků ovlivňujících psychiku

Polymorfní závislosti

Predisponovaní klienti a práce s nimi

Specifika závislého klienta v sociální službě

Práce a komunikace se závislými

Drogy a zákon