Manipulace s imobilním klientem

Kurz je určen pro všeobecné sestry, pracovníky v sociálních službách, ošetřovatele, kteří pracují s imobilními klienty.

Manipulace s imobilním klientem
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ S HANDICAPEM
 
čas
8
 
 
 
 

V kurzu se naučí pravidla polohování, asistenci při přesunech s použitím pomůcek, základy pasivního a aktivního cvičení.

Obsah kurzu: Tělesné a psychické změny ve stáří, nejčastější onemocnění, která ovlivňují mobilitu klienta. Změny, které způsobí imobilizační syndrom. Rehabilitační ošetřování na lůžku, dechová cvičení, pravidla polohování, aktivní a pasivní cvičení. Asistence při přesunech s použitím účelných pomůcek, nácvik vertikalizace, manuální pomoc při vykašlávání v situacích, kdy není dostupné odsávací zařízení, polohování ruky tetraplegika a spastických končetin, přístupy ke klientům se změněnou schopností vnímání, používání kompenzačních pomůcek. Nácvik praktických dovedností.