Manažerské dovednosti v sociálních služeb - práce v týmu

Vzdělávací program je určen především pro vedoucí pracovníky zařízení sociálních služeb, zaměřuje se na základní znalosti významu, vzniku, fungování a přínosu spolupráce v týmu. .

Manažerské dovednosti v sociálních služeb - práce v týmu
PÉČE O ZAMĚSTNANCEOSTATNÍ
 
čas
8 hod.
SP VP 
 
 
 
 

 

Firmy a organizace, které kladou důraz na týmovou spolupráci, jsou efektivnější, protože využívají synergický efekt skupinové dynamiky. V sociálních službách je spolupráce celého týmu zásadní a velmi důležitá v zájmu klienta. Proto je velmi užitečné a žádoucí vzdělávání pracovníků v oblasti týmové spolupráce a jejich zapojování do funkčních týmů. Kurz obsahuje praktické příklady, ukázky tvorby skupiny, stanovení cílů, forem vedení a týmové komunikace. Kurz je určen především pro pracovníky na manažerských pozicích a sociální pracovníky, kteří jsou za vedení týmu odpovědní, kteří tým tvoří a u kterých je žádoucí, aby znali zásady správného fungování týmu.

 

Obsah:

Význam a vytváření týmů

Pět fází životního cyklu týmu

Vůdce, formy vedení,

Komunikace v týmu

Definování poslání a cílů, motivování členů

Role členů, kompetence

Proč týmy selhávají