Kvalita v sociálních službách

Účastníci kurzu se seznámí s modely zjišťování a měření kvality z pohledu manažerského, klientského a profesního včetně sebehodnocení. Kurz se zvlášť zaměřuje na kvalitu z pohledu supervize a inspekce.

Kvalita v sociálních službách
OSTATNÍ
 
čas
16 hod.
PSS SP VP 
 
 
 
 

Účastníci kurzu si prohloubí znalosti a zkušenosti ze zavádění standardů kvality v sociálních službách a jejich uplatňování v praxi s cílem řídit kvalitu služby z pozice sociálního pracovníka a vedoucího zaměstnance, resp. podílet se na zvyšování kvality z pozice pracovníka v sociálních sužbách. Kurs se zaměřuje rovněž na řízení kvality jako na formu řízení změny s přihlédnutím k řízení rizik. Účastníci kurzu si prohloubí znalosti podstaty jednotlivých standardů kvality a jejich kritérií dle zákona a prováděcí vyhlášky. Na svých zkušenostech z praxe se naučí, jak uplatňovat kritéria standardů kvality aplikovat v přímé práci a při tvorbě metodik. Prakticky si vyzkouší práci s vybranými kritérii standardů kvality.

 

Stručný obsah kurzu:

Kvalita jako hodnota, modely zjišťování kvality

Standardy kvality sociálních služeb

Klient, poskytovatel sociálních služeb

Ochrana práv

Individuální plánování

Hodnocení kvality