Komunikace s klienty s psychiatrickou diagnózou - praktické ukázky

Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, kteří se ve své praxi setkávají s klienty s různými psychiatrickými diagnózami.

Komunikace s klienty s psychiatrickou diagnózou - praktické ukázky
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEMDĚTI A RODINY
 
čas
8 hod.
PSS SP 
 
 
 
 

Zaměří se na tři konkrétní témata: schizofrenie, neurotická porucha a panická porucha osobnosti. Účastníci si v úvodu zopakují základy z předchozího profesního vzdělávání. Na základě kazuistik si pak předvedou a vyzkouší ve skupinové práci možnosti komunikace. Součástí kurzu je i důraz na schopnost naučit se preventivnímu chování proti vyhoření. Největším přínosem bude osobní zkušenost s lektorkou, která dlouhá léta pracovala s danou cílovou skupinou a dokáže svou praxi přinést formou nácvikových situací.

 

Obsah:

Teorie

Kazuistiky k jednotlivým psychiatrickým diagnózám

Práce na sobě