Já a emoce II

Druhá volně navazující část na kurz Já a emoce I. navazuje na téma sebeuvědomění a seberegulace, která jsou obsahem této části.

Já a emoce II
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEMDĚTI A RODINYPÉČE O ZAMĚSTNANCEOSTATNÍ
 
čas
8
 
 
 
 

Kurz je určen všem, kteří chtějí dále rozvíjet svou emoční inteligenci a dozvědět se a prakticky si vyzkoušet, jak lze v emočně náročných situacích dát sám sobě empatii a jak empaticky reagovat na emoce druhých lidí s cílem zmírnit intenzitu emocí a umožnit tak hledání co nejvhodnějšího řešení dané situace. Lektorka zábavným způsobem přibližuje model emocí ABC Alberta Ellise, podle kterého naše emoce nevyvolávají konkrétní podněty, ale to, jak tyto podněty interpretujeme. Uvádí i další vědecky podložené důkazy, že schopnost sebeuvědomění vnáší mezi podnět a naši reakci prostor pro volbu. Prostřednictvím cvičení všímavosti dokážeme mapovat své emoce a získávat o nich odstup, abychom mohli své vnitřní stavy přijmout s vlídností a laskavostí (empatie vůči sobě) a tak vytvářet prostor pro mapování emocí druhých lidí a empatii vůči nim. Součástí empatie vůči sobě je i vědomá práce s naplňováním vlastních potřeb coby základu pro nehodnotící otevřenost k emocím a potřebám druhých lidí. Nedílnou součástí kurzu je praktické zkoušení empatického přístupu k sobě i empatických rozhovorů s druhými.