Já a emoce I

Motto: "Emoce jsou dobrý sluha, ale špatný pán."Emoce máme proto, abychom přežili. Emoce nám pomáhají v dosahování našich cílů a chrání nás před psychickým i fyzickým ohrožením. Jsou naším "navigačním systémem".

Já a emoce I
LIDÉ VE STÁŘÍLIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEMDĚTI A RODINYPÉČE O ZAMĚSTNANCEOSTATNÍ
 
čas
8
 
 
 
 

Emoce jsou tedy dobrý sluha. Ale emoce nás mohou ovládat. Být ovládán vlastními emocemi znamená jednat bez možnosti vědomé volby. Znamená to nechat za sebe řídit "autopilota" se všemi riziky, která automatické, neuvědomělé reakce přinášejí. Emoce jsou tedy špatný pán. Kurz je určen všem, kteří chtějí porozumět podstatě emocí a získat inspiraci, jak se k nim vztahovat s lehkostí a zvídavostí a tím si od nich zajistit určitý odstup, který umožňuje vědomé rozhodování a volbu reakce v nejrůznějších osobních i pracovních situacích. Lektorka vychází ze svých dlouhodobých praktických zkušeností a vzdělání v oblasti všímavosti ("mindfulness"), tedy schopnosti či dokonce životní dovednosti "udržovat pozornost určitým způsobem, záměrně, v přítomném okamžiku a bez hodnocení" (Jon Kabat-Zinn). Podstata emocí je přiblížena humornou formou s využitím běžných situací, se kterými se účastníci mohou ztotožnit. Důraz je kladen na praktická cvičení zaměřování pozornosti (všímavosti), která umožňují zvědomění různých složek emocí (myšlenky, tělesné vjemy, pocity a pohnutky k jednání) a jejich vzájemné interakce. Určeno pracovníkům na jakékoliv pracovní pozici, který je otevřený novým pohledům na práci s vlastními emocemi a kterému není cizí myšlenka, že každý jsme "autorem svého příběhu".