Emoční moudrost těla

Kurz je určen především pracovníkům v sociálních službách, kteří stále pracují s emocemi svými i emocemi druhých v rámci své pomáhající profese. Protože si uvědomujeme náročnost lidských situací po emoční stránce, bude účastníkům umožněno vidět se v různých situacích a porozumět svému jednání i svým emocím.

Emoční moudrost těla
PÉČE O ZAMĚSTNANCEOSTATNÍ
 
čas
8 hod.
PSS SP VP 
 
 
 
 

Kurz by měl pomoci účastníkům zastavit se a pochopit důležitost stálé práce se svými emocemi. Nácvik umožní získat pochopení pro klienta a vytvoří předpoklady k získání a vytvoření „lidského vztahu“. Ukáže účastníkům možnosti, které skýtají různé techniky práce s tělem. Účastníci získají vnitřní motivaci pro práci na sobě a v rámci ukázek jim bude poskytnuta ochutnávka různorodých možností i s ukázkami okamžitých účinků. Praktické nácviky ve skupině a vzájemná reflexe budou učit rozlišovat skutečné potřeby klienta od domnělých. Práce s emocemi s sebou nese i otázku vyhoření a psychohygieny – tato témata se budou průběžně vynořovat.

 

Obsah:

Praktická cvičení

  • dechová cvičení
  • relaxace
  • prvky z bioenergetiky

Psychosomatické souvislosti

Hranice

Psychohygiena